شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ تعداد مربع‌هايي را که مي‌توان با اتصال چهار نقطه ايجاد نمود چندتاست؟
جزر و مد
من حساب کردم *31 تا* شد
9 تا
جزر و مد
بايد حتما اندازه تمام ضلع هاش برابر باشه؟ آخه دو نقطه از بالا و پايين شکل هم با هم مستطيل تشکيل ميدن
چراغ جادو
جزر و مد
0 امتیاز
0 برگزیده
391 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top