بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ شباهت عجيب و فوق العاده حميد لولايي به آقاي روحاني !!!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
هههههههههههههه. واقعا. خيلي عجيبه نه غلام؟
ميزنم تو مختاااااااااا
ميشه جاشونو عوض کردا
نه بابا مردم ميفهن.ظاهر شبيه هست . باطن و استعدادشون که شبيه نيست
رياست جمهوري که استعداد نميخواد. ههههههههه
عه؟؟!! راست ميگي هااا از دوره رياست جمهوري بعضي ها ميشه اين نتيجه رو گرفت
من بودم بهتر بودا. قبول داري؟
بگو قبول دارم ديگه
چي بگم ! دوست داري؟؟
ميگفتي آره بهتربود. شوخيدم بابا ول کن شر درست ميشه
آره خوب بود..راحت شدي؟؟!!:)
مرسي
خواهش
ساعت دماسنج