شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ شباهت عجيب و فوق العاده حميد لولايي به آقاي روحاني !!!!
هههههههههههههه. واقعا. خيلي عجيبه نه غلام؟
ميزنم تو مختاااااااااا
ميشه جاشونو عوض کردا
نه بابا مردم ميفهن.ظاهر شبيه هست . باطن و استعدادشون که شبيه نيست
رياست جمهوري که استعداد نميخواد. ههههههههه
عه؟؟!! راست ميگي هااا از دوره رياست جمهوري بعضي ها ميشه اين نتيجه رو گرفت
من بودم بهتر بودا. قبول داري؟
بگو قبول دارم ديگه
چي بگم ! دوست داري؟؟
ميگفتي آره بهتربود. شوخيدم بابا ول کن شر درست ميشه
آره خوب بود..راحت شدي؟؟!!:)
مرسي
خواهش
mp3 player شوکر
جزر و مد
0 امتیاز
0 برگزیده
392 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top