شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ سلام بچه ها ، من يه کتاب لازم دارم. دوستان تهراني ميتونن برام از نمايشگاه کتاب بگيرن و بفرستن ( با پست ) ؟؟
mp3 player شوکر
جزر و مد
0 امتیاز
0 برگزیده
392 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top